Dom > Знање > Sadržaj
Фактори који утичу на радио-смер
- Sep 20, 2017 -

У процесу проналажења правца радио комуникације, на тачност проналажења смера утичу многи фактори, укључујући следеће:

(и) неуједначен преносни медиј

У стварном раду, готово је немогуће испунити идеално стање хомогеног преносног медија. Неуједначени преносни медиј утиче на правац ширења радио таласа. Стога, када се мери радио комуникација, преносиви медији треба узети у обзир.

(ии) Вишестепени таласни кохерентност

Током радио преноса, појављивање мултипатх вала или присуство два зрачења у близини тачке правца, што ће довести до тога да електрично поље постане кохерентно поље, што резултира узајамном интерференцијом између електричног поља, тако да расподела простора се одступа, што утиче на тачност мерења, што доводи до грешака.

(иии) Ниска тачност мерне опреме

Тачност опреме за мерење смера бежичне комуникације утиче на тачност мерења радио комуникације, када је прецизност опреме ниска, тешко је осигурати нормално стање рада бочне опреме током правца мерења и резултат проналажења смера ће бити пристрасан и неће имати одређену поузданост.

(ив) Интервенције буке

Бука може утицати на тачност смера мерења. У току проналажења смера, бука или интермодулациони шум може утјецати на резултат проналажења правца и узроковати грешку.